MIBレファレンス


3.3.2 axVlanTagTranslation

Tag変換情報に関するMIBです。

〈この項の構成〉

(1) 識別子

axVlan OBJECT IDENTIFIER ::= {axMib 6}
axVlanTagTranslation OBJECT IDENTIFIER ::= {axVlan 10}

(2) 実装仕様

axVlanTagTranslationの実装仕様を次の表に示します。

表3‒5 axVlanTagTranslationの実装仕様

#

オブジェクト識別子

SYNTAX

アク

セス

実装仕様

実装

有無

1

axVlanTagTranslationTable

{axVlanTagTranslation 1}

SEQUENCE OF AxVlanTagTranslationEntry

NA

Tag変換に関する情報テーブル。

Y

2

axVlanTagTranslationEntry

{axVlanTagTranslationTable 1}

AxVlanTagTranslationEntry

NA

Tag変換に関する情報テーブルのエントリ。

INDEX

{ axVlanTagTranslationVlanId,

axVlanTagTranslationTranslatedId }

Y

3

axVlanTagTranslationVlanId

{axVlanTagTranslationEntry 1}

Integer32

NA

Tag変換を設定しているVLAN ID(1〜4095)。

Y

4

axVlanTagTranslationTranslatedId

{axVlanTagTranslationEntry 2}

Integer32

NA

Tag変換で設定しているTranslated ID(1〜4095)。

Y

5

axVlanTagTranslationPorts

{axVlanTagTranslationEntry 3}

PortList

R/O

Tag変換で,同一のVLANで同一のTranslated IDを設定しているポートリスト。

Y